தமிழ்ப் பொழில் (25/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1949

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அச் அடக்கி அணு அப்பொருள் அல்லாத அறி அறிவு அறிவென்றும் ஆகி ஆண்டு ஆதி ஆதி தாளத்தில் ஆய்ந்து ஆனல் இக் இச் இது இதைப் இந்திய இம் இவ் இற்றைய உமாமகேசுவரம் உயிர் எடுத்துக் காட்டாக எண்ணிக்கை எண்ணும்போதும் என் என்பதில் என்பது என்ற என்று என்றும் ஏ&னய ஏழெண் ஐயறி ஒரு கடை கம்பர் கருத்து கலைமகள் களைக் காணும் கால் கி கினேவுப் பரிசு கொண்ட கொள்ள சமம் சில சிறந்த சிறப்பு சீர் சுருக்கம் செம் செய்து செய்யுட்டொகை செய்யுள் செவி மடுப்போ சென்னை சேக்கிழார் சொற் தகதிமி தகுதி தட்டு வீச்சு தம் தமிழ் நாட்டில் தமிழ் நாட்டில் தோன்றவேண்டும் தமிழ்ச் தலைவர் தனித் தாளம் திரு தொல்காப்பியர் நம் நமக்கு முன்னிற்கின்றது நன்கு நான்கெண் அடை நினைவு நமக்கு நூல்கள் பரிசுச் பல்கலைக் கழக பல பாட பாடு பிறகு பின் புலவர் புலவர்கள் தமிழ் நாட்டில் பொரு பொருள் பொருளும் பொறி பொறியின் போன்ற புலவர்கள் தமிழ் மக்கள் மணி மன மாகிய மாத்திரையை மாதம் மான மு முக்கால் முடிபுகளே முதலமைச்சர் மெய் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு மேற் மேற்கண்ட யார் யானும் யுடைய யும் யுற லயம் வாய்ந்த வாழும் விலங்கொடு வென்பது வென்றும் வேண்டும்

Bibliographic information