தமிழ்ப் பொழில் (7/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1932

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அடை அது அந்த அப்பா அப்போது அரசன் அரிய அருள் அல்லது அவ் அவ்வளவு அவர் அவற்றின் அவற்றை அவன் அவனுக்கு அவைகள் அவைதாம் அறியப்படும் ஆகவே ஆசிரியர் ஆண்டவன் ஆதலால் ஆயினும் ஆல் ஆன் என்னும் இங்கனம் இது இல்லை இவ்வாறு இவர் இளம்பூரணர் இன் இன்னதென்றும் இன்னும் பாருங்கள் இனி உடனே உண்மையான உணர்ச்சி உருபு எடுத்துக் எல்லோரும் எழுவாய் எளிய என் என்க என்பதற்கு என்பது என்பதும் என்பார் என்மனுர் என்ருர் என்ற என்று என்ன என்னும் என ஐயோ ஒடு ஒரு காலணு ஒருவன் ஒரு ஒரே ஒன்று கண் கண்ட கண்டால் கண்டு கண்ணிர் கம் கமது கருத்து கள் கன் காட்டிய காட்டினர் காட்டினுள் காய்கள் காயைக் கான் கானும் கிளவி கிறிஸ்தவ கின்று வற்றும் கூறி கூறிய கூறியுள்ளார் கூறினர் சமயம் சித்தர்கள் சில சிறிது சிறு செய்து செய்யுள் செல்லேயா சேவைரையர் சொல் சோ டியைக்க தமிழ் தான் திரு தெய்வச்சியோர் தெய்வச்சிலேயார் நீங்கள் பயின்று பல பால் பிறர் பின் புலவர் பெயர் பெயரும் பெரிய பொதுமகன் பொருள் பொருள்பட பொருளும் போது மக்கட் சுட்டே மகன் மதம் மரம் மருத்துவர் மறைக்கது மன்னுப் மிக முதலிய முற்பட்டவர் முன் மூன்றும் மைக்கு யானே யென்று வக்க வகுப்பு வந்தது வரும் வழக்கில் வேண்டும் வேற்றுமை வேறு

Bibliographic information