தமிழ்ப் பொழில் (27/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1951

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அம் சாரியை பெற்று அரும் பெருஞ் அறத்தையும் அறம் அறம்பற்றி அறிவு அனுபவ ஆணும் இக் இட இப் இம் மேற்கோளிலுள்ள இயற்கை இருக்கும் இலக்கியம் இலங்கை இன்ப இன்பம் உத்தர உமர்காயம் உயர்வு உலக உலகம் உள்ளம் ஊழை எய்த என் என்பது என்ற என்று என்னும் எனவே எனும் ஒரு ஒளி க் க க ச கடையவனே என கண் கலம் கலை களும் கன் காட்டுப் கிலேயே கீழ் கு கூறி கொண்ட கொண்டு கோ சர் சிவன் சிறந்த சீர் சூடு செய்து சொற் ஞான டி தத்துவம் தம் தமிழ் தமிழ்ச் தமிழகம் தனி தாய தி நன்கு நீத்தல் நீத்தல் விண்ணப் நீர் ப் பகுதி பயன் பல பாக்கள் பின்னர் பு புற பூவையும் பெயர் பெரு பெறு பெறும் பொருள் பொருளைக் பொலி பொன் ம் மக்கள் மங்கை மண்ணி மணி மது மலர் மலராகவும் மாசு மாண் மாற்றி முத்தி முதலியன முதற் முறையில் மெய்ப் மென்றும் மென மேல் மேன்மை மொழிச் யாதலின் யி யும் யென்பது யெனும் யோக ல் வகை வள்ளுவர் வள்ளுவரின் உயர்வுக் வாழ்வில் வாழ்வை வாழ வான் புகழ் விண்ணப்பம் விளக்கும் ள் See Tamil Lexicon

Bibliographic information