தமிழ்ப் பொழில் (47/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1974

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அச்சம் அடிகள் அடிகளார் அதனை அவ்வாறு செய்தால் அவர்கள் தலைமையில் அறிவும் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு ஆண்டுகளாக ஆணை இங்கு இதுவரையிலும் இப்பொழுது இரண்டாம் இரண்டு இருக்கின் இலக்கண இனி இனிமேல் உயர்நிலைப் உலகின் உவமைகள் ஊதியம் எதிர்காலம் எல்லார்க்கும் எல்லோரும் எழுத்தின் என்பது என்பதும் என்ற என்ற சொல் என்று எனவும் ஏறத்தாழ ஒரு ஒருவன் ஒன்றவில்லை ஒன்று கடலில் கடவுள் கண்ணுற்ற கதிரவன் கம்பர் கல்லூரி முதல்வர்க்கும் விரிவுரையாளர்க்கும் கலைக்கல்லூரியில் படித்து களும் குறிக்க கேற்ப கொண்டு சில தமிழ் சிலுவைப்போர் செய்து சேர்ந்து சொல் சொற்கள் டாக்டர் சாலை இளந்திரையன் தமிழ் தமிழ்க் கல்லூரி தமிழ்க் கல்லூரி ஆசிரியர் தமிழ்க் கல்லூரிகளில் ஆங்கிலத்தைக் தமிழக தமிழகத் தமிழறிவு தமிழாசிரியப் தமிழாசிரியப் பயிற்சியும் தன் தானும் துணை துயரமும் துன்பம் தேர்வு எழுதியவர்களையும் நிலை நீரில் நோக்கம் பட்டம் பெறலாம் என்றும் பட்டமும் படித்தவனுக்கு ரூ படித்துப் புலவர் பட்டம் பண்பாட்டு பயிற்சி பல்கலைக் கழகம் பலர் பள்ளி பள்ளிகளில் பாடென்ருர் புகுமுக வழிப் புகுமுகத் தேர்வு புலவ புலவர் என்பது புலவர் வகுப்பிற் புலவர் வகுப்பு புலவர்கள் புலவர்களுக்கு வேலை பொருள் பொழுது போன்று மக்கள் முதல்வர்க்கும் விரிவுரையாளர்க்கும் உரிய முதனிலைத் தகுதி முன்னேப் மூவன் ரூபாயும் வகுப்பு வகுப்புக்கு வந்துள்ளது வழங்க வேண்டும் வாழ்வு வெற்றி பெற்றவர்களும் தமிழ்க் வேண்டுகின்றேன் வேண்டும் எனவும் வேண்டுமென்றும் வேலை வாய்ப்புக்கள்

Bibliographic information