தமிழ்ப் பொழில் (47/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1974

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அருள் அருளும் அவர் அவர்கள் அறிக்கையும் ஆதி ஆம் ஆய்வுரையில் இக் கவிதையில் இங்கே இடங்களில் இதனை இயலாது இருப்பவன் இலக்கியங்களுக்கும் இவற்றை இளங்கோ இறைவனை இன்ரு இனி உண்டு உலக உவமை எங்கள் எண்ண எண்ணும் எம் என் நாவில் என்ற என்று என எனப் எனவும் ஒரு ஒளி ஒளி வீசும் கண் கண்களின் கண்டவன் கண்டு கண்ணகி கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் கல்வி கலந்து கலித்துறை கவிஞர் கவிதை களை காணப் காதல் காப்பியம் காவியம் குடித்திடலாம் கூறும் கூறுவதும் கோவை சிலம்பில் சைவ சொற் தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ச்சங்கம் தமிழ்ப் தமிழை தலைவர் தலைவியின் தன் தாகம் தான் திரு திருவாளர் தீர்க்கதுவ துறை துன்புறும் தே தேன் தொல்காப்பியர் நடித்து நமது நன்கு நன்றி நாட்டிய நாட்டு நாம் நான் நிகர்க்கும் நிகழ்ச்சியும் நிலைக்கு நிலையை நிற நின் நேரிசை நேரிசை வெண்பா நேற்ரு பயன் பா பாட பாண்டியன் பாரத பாரதிதாசன் பால் பிரெஞ்சு பின்னும் புகார் புலவர் பூவில் நாற்றம் போன்று பெற்ற பேகன் பேராசிரியர் பொழுது போ போட்டி போல் மதுரைத் மலர் மலியும் மன்ற மா மாண்பு மாணிக்க மாணிக்கவாசகர் மூன்றும் மெய்ப் மொழிதான் யமகம் யான் எனது ரு வந்து வள்ளலார் வா வான் விடுதி கண்டாய் என்றும் விருத்தம் விளங்கும் வெண்பா

Bibliographic information