தமிழ்ப் பொழில் (13/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1937

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அடிகள் அத்தகைய அதியமான் அது அப் அரசியல் அவ்வாறு அவர் அவன் அவை அழகர் அறியலாம் அறிவும் அன்னுர் ஆகிய ஆசிரியர் ஆதன் ஆராய்ந்து ஆராயும் இக் இக்கிமொழி இது இதுகாறும் இப்பொழுது இயற்றிய இரண்டு இருள்சேர் இலக்கண இவை இன் இனி ஈண்டு உங்கள் உண்மை உள்ள உள்ளது உன் ஊழியன் எலும் எழுதி என் என்பதற்கு என்பது என்பதும் என்ற என்று என்ன என்னும் குறளே அதன் என எனக் எனப் எனவும் எனும் ஒரு ஒருவன் ஒளவையார் ஒன்று ஒன்றேயாம் க் கட்டாய கடவுள் வாழ்த்து கம் கமிழ் கல்வி கன் காட்டில் காட்டும் காணப்பட்ட காது காம் கால் கிய கிரு கின்று குல் குறள் குறளே அதன் பின்னும் கூறிய கூறியது கூறும் கொண்டு சி சில சிலப்பதிகாரம் சிறக்க சிறந்த சென்று சொற்களே தமது தமிழ் தமிழ்ச் தமிழில் தான் தி திரு திருக்குறள் து நன்கு நாடு நூல் பயன் பரிமேலழகர் பல பள்ளிகளில் பற்றி பாடமாக பாயிரம் பால் பி பிள்ளை பின் பின்ளே அவர்கள் பொதுமொழி பொருள் பொருள்பற்றியும் பொருளும் போருக்குச்சென்று ம் மக்கள் மணக்குடவர் மலர் மலையாள மன்னன் மாணிக்கம் மிக மிகவும் முதல் முதன் முறையே மொழி வடமொழிச் வளர்ச்சிக்குப் வாழும் வே வேண்டாமை வேண்டுதல் வேண்டும் வேறு வைத்து று

Bibliographic information