தமிழ்ப் பொழில் (9/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1934

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அதன் அவர்கள் அவற்றை அவை அறியும் அறிவு ஆகவே ஆண்டு ஆதலால் ஆராய்ச்சி ஆனல் இக் இக்காலத்தில் இத்தகைய இதில் இது இயற்கை இல் இல்லை இலக்கண இவ்வாறு இவர் இறைவன் இன்பமே உங்கள் உண்ட உண்டசோறு உண்டா உண்மை உதாரணமாகக் உள்ள உளது எதோ எம்மால் எல்லா என் என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என்னே என எனக் எனப் ஒர் ஒரு ஒரு கடமையாகும் ஒருவகையில் ஒருவர் கண் கம் கமது கல்வி கலந்து களில் களும் கற்கு காட்டி காம் காலத்தில் கிடக்கும் கிலே கிலேயில் கின் கின்று கூத்து கூறி கூறிய கூறுவர் கொடை கொண்டு கொள்கைகளே கொள்ளவேண்டும் கோக்கி சாக்கியார் சாமி சி சில சிறந்த சீர் செய்தது செயப்படுபொருளைச் செயப்பாட்டு செயல் சென்னை சைவ இளைஞர்கள் சோறு தங்களது தமது தமிழர் தமிழில் தலைவர் தாம் திரு தெரிந்து தொழிற்படக் தோன்றக் நமது நாட்களில் நீங்கள் நூல்களும் பண்டைக் பண்டைய பயன் பல பலரும் பாருங்கள் பிள்ளையவர்கள் பின் பின்னர் பெயர் பெயரெச்ச பெரி பெரிதும் பெரும பெறும் பேக பொருள் போலும் போற்ருது போற்றும் மக்கள் மண் முதல் மது மறைந்து மாயை மிகவும் மு முதலிய முறையில் யாம் வண்ணம் வரும் வழி விதி விழ்வார் விழும் வினே வினேச்சொற் விேர் வேண்டும் வேறு

Bibliographic information