தமிழ்ப் பொழில் (50/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1976

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அகம் அடை-தலை என்ற அண்ணுமலைப் அத்தி அமைந்த அரச அழிய இடைமீன் முகந்து அழைக்கப்பட்ட அறுவகைத் ஆகலின் ஆகிய தொகை ஆகியவற்றில் ஆங்கிலம் ஆற்றல் இக்கால இடைக்கால இணைந்து இத்தகு இதல்ை இதனை இந்திய இல் இல்லை இலக்கியச் இவ்வாறு இவர்கள் இவன் இளம்பூரணர் இறுதியில் இறை இனி உயிர் உள்ள உள்ளது உள்ளன எல்லாம் எழுத்துக் என்பதனை என்பதை வள்ளுவர் என்பன என்ற தொடர்பில் என்று என்னும் என சிலம்பு எனக் எனலாம் எனவே எனும் ஏறக்குறைய ஏனெனில் ஒசுநர் ஒரு ஒலி கடல் கடல்பாடு அழிய இடைமீன் கண் கலஞ் கள் களில் காக்கம் கீழ்வருமாறு கூறியுள்ளார் கூறும் கொண்டு சங்குகள் சாத்தனரின் சில சிலம் சிறு செத்த செய்த செலுத்த சொ சொற்கள் சொற்பொழிவுகள் தக்க தம் தமிழ் தன்னையும் தன் தனிப் பெயர்களைப் போன்ற திரு துக்கள் துணை துள்ள தொ தொகைச் தொகையும் தொகையே தொல்காப்பியனர் நூலார் பரத குமரரும் பரதவர் பல்கலைக் பல பழைய பற்றி பால் பெரும் பெற்ற பேச்சு பேராசிரியர் பேராசிரியர் டாக்டர் பொய் பொருள் போல் போலவே மகா மாக்கள் மாணிக்கம் மாநாய்கர் மாறி மிக மீன் மூன்று மெய் மேலும் மொழி மொழிகளும் மொழியாயிற்று யாம் யாவும் யும் ருர் வட வடமொழி வணிகஞ் வருதல் வாழ்ந்த விளக்கி விளையாட்டாம் வீடு வேண்டும் வேற்றுமை வேறு

Bibliographic information