தமிழ்ப் பொழில் (25/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1949

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அடி அடிகளார் அதன் அது அப்பர் அமைந்து அரசரும் அரிய அருளிய அல்லது அவ் அவர்கள் அவன் அவனையும் அழியா அறிந்து ஆகிய ஆதீன ஆயின் ஆனால் இஃது இக் இத் இது இப் இம் இரு இலக்கணம் இலக்கிய இவ் இளங் இளங்கோ அடிகள் இனிதே ஈண்டு உண்மை உரை உலகப் உள்ள என்பது என்பதும் என்ற என்று என்றும் எனவே ஒரு ஒன்று ஓர் கடைப் கண் கண்டு கண்ணகி கண்ணகியின் கணவன் கலை குழந்தை குழந்தையின் கூறி கோவலன் சங்க சங்கம் சிலம்பு சிறந்த சிறிதும் செல்லும் சென்ற சென்னை சேரன் செங்குட்டுவன் சைவ சைவ சமயம் சொல் சொல்லி சொலல் தஞ்சாவூர் தண்டபாணி தேசிகர் தம் தமிழ் தமிழ்ச் தருமபுர தருமை தலைமை தலைவர் தன் தன்மை தான் திகழும் திரு முறைகள் திருக்குறள் திருமுறை தீங்கு தீமை தேசிகர் நம் நற் நன்மை நாடார் நின்ற பட்டியல் பண் பயவாத பயன் பல்கலைக் பல பற்றியும் பிள்ளை பிற பின் பின்னர் புலவர் பெரிதும் பெரும் பெற்று பெற்றோர்கள் பொருள் போல் போல மக்கள் மனத் மனம் மனோ மாதவி முத்தமிழ் முதலிய முன் மென்பது மேல் மொழி மோதிரம் யாம் யும் யென்று வகை வண்ணம் வழி வளர்ச்சி வளையம் வாங்கி வாய்மை விளையாடச் வீடு வேண்டு மென்றும் வேண்டும் வேறு வைத்தல் வைத்து

Bibliographic information