தமிழ்ப் பொழில் (16/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1940

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அடிகள் அதாவது அது அமைச்சருள் அரசியலார் அரிய அருள் அல்லது அவ் அவர் அவை ஆங்கில ஆதலின் இக் இங்கு இங்குக் இசை இதன் இது இந்தக் குழு இயல் இவ் இவ்வாறு இவர்கள் இவை இளம்பூரணர் இறைவன் இனி ஈண்டு எண் எண் குறிப்பன எண்ணிக் எம் எளிய என் என்பது என்று என்னும் என எனக் எனப் எனவே எனுஞ் எனும் ஏழைமை ஒப்பு ஒரு ஒரே கட்டுாை கடமை கடவுள் கண் கண்டு கம் கருவிப் கல்லூரி கலைச்சொல் கழக காண்க காதலுக்கு காதற் கின்ற குடிமை குற்றம் குறள் குறிப் குறுங் குன்றுகெழு கூறிய கொடிய சான்ற சில சிறந்த பத்தும் சிறந்தது சொல் சொற்பொழிவு டி தம் தமது தமிழ் தமிழ்க் தமிழ்ச் தமிழ்ப்பணி யாற்றி தமிழில் தலைவன் தலைவனைப் தலைவி தன் தாம் தான் திரு துக் தெளியப்படும் நம் நாம் நெறி விளக்கப் பட்டது பல பாடல்களின் பிறரொடு பினர் புலவர் புறஞ்சொல் பெரு பெருங் பெற்றி பொருள் பொழிலை மடக்கை மாணிக்க வாசக மாணிக்கம் மாணிக்கம் அவர்கள் முகமாக முதலிய முதலியவற்றை முறை முறையே முன் மெய்ப் மெய்ப்பாடு மேலான மேற்படி மொழி யாகும் யும் யென்றும் ரூபா வருகின்றது விகுதி வில விலக்கப்பட்டது விளக்கம் வுள்ள வேண்டும் று

Bibliographic information