தமிழ்ப் பொழில் (6/6&7&8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1930

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அச் அடி அதன் அதனே அது அந்த அரிய அருமை அவ் அவர் அவர்கள் அவன் அவனிடம் அவை அறிதலும் அன்று ஆகவே ஆகிய ஆசிரியர் ஆண் ஆயினும் ஆழ்வார்கள் ஆற்றல் இக் இகளுல் இங்கனம் இச் இதனே இது இப் இப்போது இரண்டு இல்லை இவ் இவ்வாறு இவர் இவரது இவன் இவனது இவை இனி உடல் உலகம் உள்ள எவ்வளவு என் என்பது என்பதும் என்பர் என்ற என்று என்ன என்னும் என எனக் எனப் எனவும் ஒர் ஒரு ஒருவன் ஒன்று கபிலன் கம் கரிகால் கன் கனக்கு காடு காண்க காம் காலத்து காவிரி கான் குருதி கூறப்பெறும் கூறி கூறிஞர் கூறிய கூறும் கெல்வின் கொண்டு கொல்லன் கோசர் கோழி சில சிறந்த செங்குட்டுவன் செப்தியும் செய்து செல்லும் சென்று சோமசுக்காம் சோமு சோழன் தக்க தம் தமிழ் தன் தான் திரு து தொகுத்துக் நாள் நீங்கள் பக்கம் பகவர் பதிகம் பரணர் பல பலர் பழமொழி பழைய பழையன் பறவை பன்றி பாடிய பாணர் பாம்பு பாருங்கள் பிறர் பிறவும் பின் புதிய புல் புலவர் புறம் பூட்டி பெயர் பெரிய பெற்ற பொருள் போர் போல மக்கள் மகள் மடக்கை மனம் மாணவன் மிக்க முடியாக முதல் முதலிய மே மேலும் மோகூர் யான் யென்னும் வந்து வேண்டும் வேள்வி வேறு

Bibliographic information