தமிழ்ப் பொழில் (1/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1925

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அதற்கு அது அம் அவர் அவன் அன்றியும் ஆகவே ஆசிரியாக ஆண்டுவரை இட இடுகாட்டில் இது இயற்கையை இரண்டு இரு இருகலனே இரும்பொறை இவர் இவர்கள் இவையே இளங்கோவடிகள் இன் இன்னும் இனி உயர் உரிய உள்ள எல்லா எழு என்பரும் என்ற என்று என்றும் என எனச் எனினும் ஒப்ப ஒரு புலவர் ஒருவர் ஒன்றுக்கு கங்கள் கமது கமிழ் கரிகாலனையும் கல்லொழுக்கமாகும் கல்விசைப் புலவர் கலனே களும் கன் காக காங்களில் காசு காட்டின் காண்க காணப்படும் காம் காரணம் காளொன்றுக்கு கிற்கும் கின்றது குறுணி கூறல் கூறி கூறிய கூறும் கெல்லு கோ கோக்கிள்ளி கோயில் கோவலன் சில சிலர் சிவபிராமணன் சிறக்க செய்தார் செய்து செய்யும் செய்யுள் செல்லுப் சோழ சோழன் தக்க தமிழ் தமிழ்ச் சொற்கள் தன் தன்மையினே தன்னே தாய்மொழிப் தால் து தென்னும் நாகரிகம் நூல் படைப்புக் காலக்கொ பண்டைத் பயிற்சி பல பற்றும் பறவை பால் பிறர் செய்தா பிறவி பின் லும் பின்னர் பினும் புலவர் பெருக்ககை புலவர்களும் பெயர் பொன் போல போலவே மக்கள் மக்களின் மலேயும் மற் மறந்து மிக்கு மிகவும் முகம் முகவிய முடியும் முத்தே முதலிய முதலில் முன்னேற்றம் மேலும் மொழி யான் யான்செய்தேன் யெல்லாம் யெனின் வடமொழிச் வருகல் வாகவும் விரத்தை வேண்டும் வேறு

About the author (1925)

Nothing provided

Bibliographic information