தமிழ்ப் பொழில் (32/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1957

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக் அடியார்க்கு நல்லார் அடியை அதன் அதனை அதாவது அதிர்வு அது அமைதி அவர் அவர்கள் அவை அறிந்து அறிவியற் அறிவு ஆகிய ஆங்கில ஆங்கில மொழி ஆங்கிலம் ஆங்கிலேயர் ஆசிரியர் ஆட்சி ஆண்மை ஆர்ப்பு ஆனல் இசை இசைத்தமிழ் இடத்திலோ இதனைக் இந்த இருக்கும் இருந்தது இல்லை இவ்வாறே இன்று இனி உடையது உரை உள்ள எழுதி என் என்பது என்ருர் என்ற என்று என்று பொருள் என்னும் என எனக் எனத் எனவும் ஐரோப்பியர் ஒரு ஒள ஒன்று க் கண்ட கரந்தைப் கருதி கல்வியும் காட்டு காலத்தில் கி கு குரல் கூடம் கூறி கூறிய கொண்டு ங் சமைத்தல் சமையல் சில சிறந்த செம்பகை செம்பாலை செய்து செய்பவன் சொற்கள் தங்கள் தத்தம் தமிழ் தன் நமது நல்ல நன்கு நாளில் பராரை பல்லவர் பல பாண்டியர் பிள்ளை புலவர் புன்னை பெயர் பேராசிரியர் பொரியரை போக்கு ம் மக்கள் மரப்பெயரும் மரம் மிகவும் மீண்டும் மு முதலிய முறையே மேலும் மொழி மொழிகள் யார்ப்பே யாழ்ப்பாணம் யெல்லாம் ரு ல் லி வட வடமொழி வந்த வயிறு வாய்வாள் வாழ்பவர் வாழ்வில் வாழ்வு வாழும் வாள் விளக்கம் வெம்பகை நீக்கும் வேண்டும் வேம்பின் வேம்பு வேள்வி வேறு று ன்

Bibliographic information