தமிழ்ப் பொழில் (16/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1940

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அத்தகைய அதன் அரசாா அருள் அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அறிந்து ஆராய்ச்சி இக் இங்கனம் இது இந் இப் இவ் இவர் இவரது இவன் இன்றும் உண்டு எண் என் என்பது என்பன என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப் ஒரு கடகம் கடம்பூர் கடவுள் கண் கம் கம்பர் கருதியும் கருப்ப இல்லின் கல்வி கல்வெட்டு கலை கவிராயர் களில் களும் காந்தைத் காரண காரணம் கால காலம் காளிங்கராயப் கானும் கி கியதமும் கிருமணம் கின்றது கீழக் குலம் குறள் கூழப்ப கூறிய கொண்டு கோயில் கோவை கோன் சம்புவ சி சில சிலர் சிவன் சிறந்த சு சுவை சென்று சேது சேதுபதி சோழ ஞாயிறு கிழக்கிலே தம் தமது தமிழ் தமிழ் நாட்டில் தமிழ்ப் தமிழில் தன் தாம் தியானமூர்த்தி திரு தேவர் தொடர் தொண்டை நம் நம்பிக்கை நமது நாட்டில் நாட்டு நாம் நான் நியமம் நூல் பகுதி பட்ட பல பவர் பழைய பாடி பாடிய பான் பி பிள்ளை பிள்ளைப் பின் புகழ் புலவர் பெயர் பெரும் பெருமாள் பெறுதல் பயன் பொருள் பொழுது மது மிக மிகப் முடிபு முதல் முதலிய முன் மேல் யானைச் யின் யும் ராம ராயன் லுள்ள வரும் வழி வேண்டு வேறு ே ே ே

Bibliographic information