پا به پای ناصرخسرو

Front Cover
H&S Media, 2012 - Literary Collections - 412 pages
1 Review
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

توضیحی از نویسنده
اين كتاب شامل دو مجموعه مي باشد كه دركنار هم قرار گرفته  اند. از يك سو، خلاصه اي از سفرنامه ناصر خسرو دست چين شده و از سوي ديگر، مجموعه مقالاتي در توضيح اين متن آورده شده و در
آنها تاریخ اجتماعی آن دوره مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقالات شامل 58 موضوع مختلف می باشند و از زبانهای گفتاری تا برده داری، از کشاورزی تا فال گیری، از فلسفه تا تاریخ سیاسی، از صوفیان تا پزشکان، از سازماندهی ارتش تا چاپ کتاب و بسیاری موضوعات دیگر را در بر می گیرند. درباره فردوسی و حلاج، زکریای رازی و مرداویج، قطران تبریزی و جابر بن حیان، ابن سینا و علی ابن محمد، ابن مسکویه و سندباد بحری و بسیاری اشخاص دیگر صحبت به میان می اید. این کتاب همچنین دارای بیش از 30 نفشه و 25 طرح و نقاشی می باشد تا موضوعات این مقالات بهتر تصور شوند. 

Selected pages

Contents

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 13
Section 14
Section 15
Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
Section 20

Section 9
Section 10
Section 11
Section 12
Section 21
Section 22
Section 23
Section 24

Common terms and phrases

Bibliographic information