தமிழ்ப் பொழில் (25/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1950
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Common terms and phrases

அடுத்த அது அப் அரசர் அவ் அவர் அறம் ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் ஆராய்ந்தறிந்து இக் இயல்புடைய மூவர் இல் இல்வாழ்க்கை இல்வாழ்வா இவ்விரு உரை உள்ளக் என் என்பதனை என்பது என்ற என்று என்னும் கடைப் கண் கருதி கல்வி கலமுற கலை கற்றறிந்த கன்மை காட்டிலும் கிரியை கின்ற கூறின கூறு கேற்ற கொண்டு கொள்கைகள் சரியை சாதன மாதல் பற்றி சி செய்வானவான் சென்ற சைவ சொற்களே ஞான ஞானம் தம் தவஞ் தன் தனி தானும் திருக்குறள் திருவாளர் திருவிழா தீக்கைக்குரிய பக்குவங் காட்டி தீங்கு பயவாத தீமை தென்றும் நமசிவய நல நன் நன்மை நிகழ்ந்தது கூறலும் நிகழாதது கூறலும் நிற்பானுக்குச் சிவோகம் பாவனை நின்றது நீர் நேரே ப் பக்கத் தொடர்ச்சி பட்டியா யொழுகும் பணஞ் செலுத்திப் பயன் பயனகிய பலர் பலரும் பற்றி வாய்மை யாகா பற்றி வாய்மையின் பிள்ளை யவர்கள் பெண்ணும் பெயர் பெருங் பொய்ம்மை யாதல் பற்றி பொய்ம்மைச் பொழிற்ருெண்டர் போன்று மக்கள் மக்களே போல்வர் கயவர் மகா சங்கிதானம் மறிக முறைமையில் முறையில் மெய்ம்மை மென்னும் மெனின் யளிக்குஞ் சொற்களே யளிக்கும் யாதல் பற்றி வாய்மை யாவரும் யென்று யெனவும் வரும் வள்ளுவ வள்ளுவர் கண்ட அரசியல் வாழ்க்கை வாழ வாழும் வீடுபேறு பயவாத வென்பது வேண்டுகிருேம் னி னு

Bibliographic information