தமிழ்ப் பொழில் (28/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக் அது அப் அர்த்த மண்டபத்தின் அளகிரி ஆக ஆகிய ஆட்சி யாண்டாகும் ஆண்டில் ஆண்டு ஆம் ஆயத்தஞ் இக் கல்வெட்டு இத் இது நிகழ்ந்தது கோவி இப் இரண்டு இருக்கின்றன இவ் இவர் இவர்களின் திருமேனிகளும் இவருக்கு இவருடைய இவற்றை இவை இன் இன்ன உள்ள உள எடுத்துக் என்ற என்று என்னும் எனவும் ஒரு ஒரே ஒவ்வொரு ஒன்று ஒன்றும் க் கங்கை கட்கு கடவதாக கண்ட கருப்ப இல்லின் கல் கற்கள் காட்டியும் காயக்கர் காலத்தில் கி கிலத்துக்கு கிறது குடி கும் குறுக்கை கூடிய கொடுத்து கொண்ட சோழனது கொண்டு கோயில் கோவி ராஜகேசரி சக்தி சலனம் சில சிறிதும் செங்கமல செட்டியார் செய் செய்து செல்வம் சோழர் தஞ்சை தஞ்சை யைத் தஞ்சையில் தத்துவக் தமது தமிழ் தமிழ் மொழி தரும் தன் தானும் திருக்குறள் திருக்கோயில் திருவேள்விக்குடி தேவர் தேவரின் தையும் நூல் நூல்கள் நூல்களும் ப் பகுதி படை படையைத் பல பலர் பார்த்து பால் பி பிராயத்தில் பிற பின் புதிய பெயர் பெரிதும் பெற்ற பொருட் மக்கள் முதற் முயற்சியினல் முன்னதாக மூன்ரும் மூன்று மெய் மேல்பாற்கெல்லே யார் ரு வடபுறச் சுவரில் உள்ளது வந்தனர் வரையில் வழி விசய விசேட வித்துவான் விளங்க வெங்காசி வேண்டிய வேண்டும் வைத்து ன்

Bibliographic information