தமிழ்ப் பொழில் (29/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1953

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடி அதன் அதனை அப் அம்மை குறம் அவர் ஆயுள் ஆராய்ச்சி இக் இங்கே இத்தகைய இது இப் இருக்கும் இருந்து வருகிறது இவன் இறை உரை உள்ள உள்ளே உறுப்பினர் எங்கள் குலம் என் உள்ளத்தில் என்பது என்ற அடிகள் என்று என்ன என்னே என எனக்கு எனது எனவே ஏடுகள் ஒரு ஒருவர் ஒன்று கண் கண்டதும் கரந்தைத் கலந்து கழக கன்று கன்றும் உதவும் கனி கன்றும் கனி கனியுதவும் காட்டுப் காத கு குகன் குறளும் சிந்தும் குறைந்த கொண்டு கோவை சங்க சி சில சிறந்த சிறிது செட்டியார் அவர்கள் செய்ய செய்யுள் சென்ற சோமசுந்தரம் பிள்ளை டர்பன் டி டு தஞ்சை தண்டபாணி தம் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தன் தனி உறை தி திங்கள் திரு திருவெம்பாவையின் து துரைசாமி துறையிலும் தென்குப்பிரிகா டர்பன் திரு தொகுதிகள் தொடர் நம் நேர்ந்தது ப் பல பழைய பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பி பிந்து பின் பெயர் பெயரையுடைய பெரியார் பை பொழிற்ருெண்டர் போன்று ம் மக்கள் மதுரை மலர் மறைவு மறைவும் மாகிய மிக்க மிக மு முன் மேற் மொழி யாவரும் யான் யானே ரு வரி வழி வழியாக வாழை வித்துவான் வேள் வேறு ன்

Bibliographic information