தமிழ்ப் பொழில் (25/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1950
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

அப் அப்படியே அவ் அவன் அழகியார் உரை அறிந்து அறிவின் பயனல் அன்ன்ை இக் இசை இத்தகைய இதோ இப் இவ் இவ்வாறு இன்பமும் இனித் இனிமை ஈண்டு உடைமை உயர்ந்த உரை உரை விளக்கத்தையுந் தந்தார் உள்ள உள்ளம் என் என்ருள் என்ற என்று என்னுதலிற்ருே என்னும் என்னும் உரை விளக்கத்தையுந் என்னை எனவே ஒரு கடைப் கண் கண்டேன் கருக்கிட்டைக் குடிவளர் கண்ணுதலே கருந்திட்டைக்குடிப் கருவி கருவியில் கருவியை கன்கு காம் காம்பாக காம்பி கான் கிலே கின்ற கூறினர் கொடி கொடுக்கு கொண்டு சாம் சி ஐயா சி:-ஐயா சீவன் சுவாமிகள் செய்து செய்யாமை டு தமிழ் தரு தலே தலைமை தவஞ் தவவொளி தன் தாகூர் தாங்கள் தானஞ் திட்டைக் திரு திருக்குறள் திருப்புகழ்ப் பாவலன் துறவி துறவு துறவும் தவவுருவும் துன்பம் துன்பமாகிய தெரியாது நன் பக்கம் பதிகம் பல பலவும் பற்றினை பாட்டு பாடல்கள் பிடித்துத் பிற பின் புகழ்க் காரண புறப் புறமாகிய மெய்யாற் பெயர் பொய்யாமை பொய்யாமை யென்னும் பொய்யாமையானது பொருட் பொருந்த பொருந்துதல் போன்று போன்றே ம் மக்கள் மலர் மனத்தொடு வாய்மை மனம் மாகையான் மில்லை மீது முத்தி முதல் முதற் மெய் மெய்த் யாவும் யான் யானது வ ரு வகை வந்து வழியே வாய்மைச் வெண்பா வேறு வைத்து

Bibliographic information