தமிழ்ப் பொழில் (12/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1936

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Common terms and phrases

அதன் அவர்கள் அவற்றின் அவை ஆகிய ஆண்டின் ஆண்டு இக் இக்க இச் இத்தகைய இந்தியாவும் இப்பக் இருக்கும் இலக்கியப் இவ்வாறு இவ்வுண்மை இவர் இவற்றை இறப்பு இனி உஉஊ உடன் உண்மைத் துறைகளில் உயிர் உலாவி எஉன எழுத்த என் என்ற என்றும் என எனது ஒர் ஒரு ஒருவன் கண் கம் கரிகாலன் கருதி கல்லணை கல்வெட்டு கலம் கள் காடுகள் காண்கின்ருேம் காணப்படும் காய் காலத்தில் காலத்திலேயே காலம் காலம்-இராச்சிய கான் கி கிரு கிலே கின்றன கும் கும்பகோணம் குலோத்துங்கன் குறிக்கப் கொண்டு கோயிலும் சங்கத்தின் சங்கம் சமய சமயப் சாதனம் சாதி சில சிறந்து சீன சீனுவும் செய்த சோடியம் ஞாயிற்றின் செலவு தஞ்சை தம் தமிழ் காட்டில் தமிழ்ப் தமிழ்மொழி திமிங்கிலம் திரு து தும் துறைகள் தெலுங்கர் தெலுங்கு தொடங்கி தொழில் நாகரிகம் நாயக்கர் நாள் நீண்ட பக்கம் பத்திரிகை பத்திரிகைகள் என்று கூறலாம் பயன் பயிர் பயிற்சி பல பழங்குடிகள் பாண்டிய பாண்டிய குலாசனி பாணர் பிரம்பில் பின்னர் பூர்வபகம் பெருமை பெற்ற பேதி போர் ம் மதுரை மன்னனது மிக மிகப் பழைய மு முத்து முதல் முதலாம் முதலிய முன் முன்னர் மூன்ரும் மூன்று மொழி யான் லும் வழங்கி வழி வாய்ந்த வாழ்க்கை வித்துவான் விதி வெள்ளி வெள்ளிவிழா வேண்டும் வேளாண் வைணவ ஹுவாங்-டி

Bibliographic information