தமிழ்ப் பொழில் (16/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1940

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதன் அது அதை அப் அரசியலார் அரண் அவர் அவள் அவள் தன் அவளுடைய அவற்றின் அவன் அழகிய ஆகிய ஆங்கிலச் ஆசிரியர் ஆதனூர் ஆற்றல் இக் இதுகாறும் இந் இரண்டு இருந்து இல்லம் இவ் இவ்வாறு இவனது இறையிலி உரிய உள்ளம் எதுவெனில் எல்லா என்பது என்பதும் என்னும் என எனவே எனும் ஒரு ஒருத்தி ஒருநெறிய ஒன்று கட்டளை கடன் கல் கல்வி கல்வெட் கலை கலைச் சொற்கள் கழகத்தின் கள் கள்வன் கிறை கின்றது குழு குழுவின் தாங்குரைகள் கூடிய கூறி கேற்ற கொண்ட கோயில் மண்டபம் திருக் சதாசிவப் சாத்திரியார் சில சிறந்த சுவடி செய்தி செயலாகும் சென்னை சோழ சோழன் தக்க தம் தமிழ் தமிழ் நாட்டின் தமிழ் மொழி தமிழ்ப் தமிழாசிரியர் தனது உள்ளத்தைக் திரு திரு முறைகள் திருக் கைக்கோட்டி என்று திருக்கையில் திருவாங்கூர் தொடர் நந்தனர் நம் நாட்டில் நானே நிறை படை பணிந்து பதி பயிற்சி பல்கலைக் பல பள்ளி பிழை புரத்துறையும் புலவர் கல்லூரி பூசிக்கப்பெற்ற கோயில் மண்டபம் பெண்மை பொது பொருள் பொழுது போன்ற மகளிரின் மண்டபம் திருக் கைக்கோட்டி மறந்து மன்றி மனம் மாணவர்கள் மாறு மிக்க முதல் மெனக் மொழி மொழிக்கு யாம் யும் வந்து வவ்வுதியே வழங்கப்பட்டு வளையல்கள் வளையார் ஐயம் வேண்டு வேண்டும் வை வைத்துப் பூசிக்கப்பெற்ற கோயில்

Bibliographic information