தமிழ்ப் பொழில் (29/10&11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1954

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அருகில் அவர் அவர்கள் அவர்களின் அறிஞர் அன்பு அன்ருே ஆகு இக் இங்கு இடம் இது இயல்பு இல்லை இவ்வாறு இன் இன்பமே ஈண்டு உணவு உயிர்மெய் உருபு உருவம் உரை உள்ளம் எங்கள் எங்கே எடுத்துக் எல்லாம் எல்லோரும் எளிய என் என்பது என்ற என்றன் என்று என்ன என்னும் என்னுளத்தை என ஏற்ற ஐந்து ஐயா ஒரு க ள் கண் கண்டு கத்தரிக்காய் கதி கலே கலைச்செல்வி கவலை கவிதை கவியாசர் கள் கற்று காலம் காவலன் கில்லை கும குமண குமணன் குழம்பு கூறினர் கூறுவார்கள் கொள்ளும் சங்கம் சாகை சில சிலர் சிவஞான சுட்டி செய்தவர்கள் செய்யும் செல்லுகிருர் சென்று சொல் ட் டன் தமிழ் தன்மை தாம் திருவாங்க துன்பமே தொல்காப்பிய தோன்றுவோர் தோன்றுவோர்-புலவர் நாடகம் நீ நீர் பச்சரிசி பாணர்கள் பார்ப்பணி பிாமற்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் புகைவண்டி புதுக்கோட்டை புல புலவர் பெயர் பெயர்ச்சொல் பெரும் பேசி போர் மகிழ்வுடன் மண்டபம் மற்றும் மன்னர் மாணவர்கள் மிக்கோய் மிக மு மெய் வேறு மேலாம் ய ர யாவும் ர் வந்த வந்து வழி வள்ளல் வாய் வார்கள் வாழ்க்கை வாழ்க வாழ்வு வாழிய வித்துவான் ச விரும்பார் வேங்கடா வேண்டும் வேற்றுமை வேறு என்று ன் ன

Bibliographic information