தமிழ்ப் பொழில் (50/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1976

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கில அடிகளாரின் அரச அவர் அவர்கள் அவரவர் அவற்றை அவை ஆங்காங்கு ஆட்சி ஆட்சிக் ஆதலால் ஆந்திர ஆந்திரர்கள் இரண்டாம் இராச இரண்டாம் இராசராசன் இராசராசனின் இலக்கியச் இலங்காபுரித் இவ்வாறு இறந்த உடல் உரிமை எடுத்துக் எதிரிலிப் எல்லாம் எழு தும் எளிதில் என்பது என்ற என்றும் என எனக் எனவும் எனவே ஏற்ற ஏற்ற தமிழ்ச் சொற்கள் ஒரு கடமை கடமைகளை கருத்துக்களை கலை கலைக் கலைக் கழகங்களின் கழகத்தின் கழகந் கள் களை கா காட்டும் காரணம் காலம் கி கி பி குறியீட்டுச் குறைபாடுகள் கொண்டு கொள்கை சாரர் சில சிலர் சிறந்த முறையில் செட்டியார் செய்த செய்ய செய்வது சேக்கிழாரின் சேதுராமன் சோழ சோழ நாட்டுப் சோழன் ஞான தமது தமிழ் நாட்டின் தமிழ் மொழி தமிழ்ப் தமிழில் தமிழை தாம் தான் திரு திருத்தம் திருவாளர் திலும் துணை தொழிற் கலை நம்பிக்கை நலம் நன் நாட்டினையும் நிறுவவேண்டும் நூல் நூல்கள் நூல்களில் ப் பகைவர்களின் சூழ்ச்சிக்கு பட்டம் பல்கலைக் பற்றி பாண்டி பாண்டிய பாதுகாத்து பிறகு புதுக் புலவர் புலவரையும் பெரியோர் பெரு பெருமாள் பேராசிரியர் பொருட்டு பொருள் போன்ற மண்டை மரபு மறைமலையடிகள் மன்னர் மாறு மிக முறையாகக் முன் மேட்ைடுக் மொழி மொழியின் யாவும் யும் லுள்ள வகையில் வட வடமொழி ஆகிய வரை விக்கிரம விளைந்த வேண்டும் வேள்வி rhymed

Bibliographic information