தமிழ்ப் பொழில் (28/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1953

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அணி அர்த்தமண்டபத்தின் அறிவு அறிவேன் அன்பு ஆற்றல் இ க் தி இக் கூட்டம் இக்கி இக்தியை இடம் இத் இது இது ஒரு இந்திய இப் இப்படி பணியால் மத்யஸ்தன் இப்படிப் பணியால் இவ்வூர் இரவு 8 மணி இராமநாதன் இருந்து இவை என்னெழுத்து உடையார் உண்மை உய்யக்கொண்டார் உயிர் உள்ள ஊடுருவி எடுத்துக் எல்லே எழுத்து என் என்பது என்று என்று சொல்லக் கேட்கிறேன் என்றும் என்றும் குறிப்பிட்டார் என எனவே எனும் ஒவ்வொரு கண் கண்டு கல்வெட்டு காட்டு காட்டுப் காண்டம் பற்றி காள் கான் கிணதருட் கிறை கின்று கு குந்தவை குந்தவை பிராட்டியார் குமார குறிக்கப் குறிப்பிட் கே கேட்டுக்கொள்ளுகிறது கோயில் ங் ச் சக்ரவர்த்தி சதுர்வேதி சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு செய்கின்ற செய்ய வைத்த செயலாளர் சைவப் சோமசுந்தரம் த் தக்க தமிழ் நாட்டு தமிழர்களே தலைமை திரு திருவேள்விக்குடி து துணர் உஅ தெளியப்படும் தென்புறம் தென்றும் தேவர்க்கு நன்கு நாட்டுத் நிறை நூல் பக்கம் படும் பின்னர் பூத்த முறுவல் பூரீ பெரும் பெற்ற பொருள் பொன் பொன் மொழிகள் ம் மணி அளவில் மன்றம் முடிவு முதலிய முதற் முருகனே மொழி மொழியாக்கும் மொழியாக யாண்டு யார் யான் ர் ல் வகை வரி வருவதாலும் வழி வித்துவான் விளங்கும் ன் னெழுத்து ஸ்வஸ்தி ரீ

Bibliographic information