தமிழ்ப் பொழில் (27/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1951

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அடி அமுக அரசு அவ் அவர் அவர்கள் அவன் அவனே ஆட்சி ஆம் இக் இத் இரு இவ் இவ்வாறே இறந்த எகிப்து என் என்பது என்பவன் என்ற என்று என்றும் ஒரு ஒன்று க் கடல் கடலில் கண் கண்ட கருதிப் கல் கல்வெட்டு கலஞ் கழுகு கள் காக்க காட்டி காட்டில் காட்டுக் காடு காத்து கால காலத்தில் கான்கு கி கிற்கும் கு கும் கூட்டம் கூறும் கேய பெருமாள் கேரள கொண்டு கோட்டை கோள சங்க சங்கத் சமு சமுக சில சிறந்த சிறிது சுவாமிகள் செங்கோன் தரைச் செலவு செய்து சென்று சேர சேரநாட்டின் தொன்மை சேரர் சோ சோழ தங்கள் தமிழ் தமிழ்த் தன் தாயே தான் தி திரு திருக்குறள் து துளு தெய்வத்திரு தென் தென்பது தென்றும் தேசிக தோன்றிய நடுகல் நாடு நீ நூல் நூல்கள் நூல்களில் படை பல பற்றிய பாண்டி பி பிரித்தானியக் பிள்ளை பின் புத்தாண்டு புது இடம் பெயர் பெருமாள் பெறும் ம் மக்கள் மலே மலையாள மனித மு முத்தமிழ் முதல் மும் முறை முன் மெனவும் ல் வட வந்து வரலாறு வரும் வழி வாழ்ந்த விட்டது வித்துவான் விழா வேண்டும் வேந்தர் ன்

Bibliographic information