தமிழ்ப் பொழில் (12/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1936

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக் அகநானூறு அது அப் அவர் அவர்கள் அவற்றுள் அவன் தான் அவை அறிக்க அன்ருே ஆகிய ஆங்கில ஆராய்ச்சி இது இந் இருக்க இல்லை இலக் இலக்கண இவ் இவர் இவன் இறக்குக் ஈண்டு உண்டு உண்மை உயிரும் உரிப்பொருளும் உலக உறவைப் என் என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனவே எனின் ஏடுகளில் ஐக்கிரம் ஒர் ஒரு சிறப்புக் ஒருவர் ஒளி ஒன்று கண் கம் கருப்பொருளே என்றல் கல் களவு கற்றும் காட் காட்டாக்கம் காம் காமே காலத்திலும் கி கிருவாளர் கின்றது குலசேகர குழந்தை குறுக்தொகை கூறுகின்றது கூறும் கொல்காப்பியத்தின் கொல்காப்பியர் கோடல் சடையவர்மன் சில சிலர் சிவ சிறந்து சிறப்புண்மை செய்யுட் சென்ற தமது தமிழ் தமிழ் மொழியில் தமிழ்ப் தன் திரு து துணிகிருேம் தும் தோன்று நூல் பக்கம் பண்டைக் பல பலர் பழைய பாக்கிரம பாண்டி பாண்டியன் பாணர் பாணினி பாவை பி பின் பின்னர் புதல்வன் புது புலப்படவில்லை புலமையும் பூருவ பெரும் பெருமாள் பொது பொதுக் பொருள் பொருள்பற்றிக் பொன்னின் போல மக்கள் மண மது மலர் மாறன் மு முகம் முதல் முதலிய மும்முதற் மூலமாகவே மையை மொழியும் யை வடமொழி வந்து வரையில் வழக்கறிஞர் வாயிற் வேண்டும் என்பது வேருேர் வேறு று Archaeological Series Wol Travancore Archaeological Series

Bibliographic information