தமிழ்ப் பொழில் (12/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1936
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

அஃது அகம் அதனேக் அல்லது அவர் அவர்கள் அவன் அவை அழகார் திருப்புத்தார் அறிந்து அறிவு அறிவுடை ஆகவே ஆசிரியர் ஆசிரியராகிய இஃது இத்தகைய இதனே இருப்பை இலக்கண இறை இறைவன் இன்னு செய்தார்க்கு இனி உம் உரை உலகில் உள்ள எய்தி என் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப் எனவும் எனவே எனெனின் ஒரு ஒருவன் ஒன்று கட்பு கடவுள் கண் கண்ணே கம் கருதி கல் கல்வி கல்வியே கலி கவி காண்க காண்கின்ருேம் காள் கான் கிரு கிருவள்ளுவர் கிலேஇப் கின்று கூறி கூறும் கேண்மை கொண்டு கொல் கொல்லாமை கோடல் கோய்க்கன்று சாய் சான்ருண்மை சிதறிப் சில சிவனுர் சிறப்பிலக்கணம் சிறப்பு விதியால் சிறிதும் சினம் சுவாமிகள் செய்த செய்யாமை சொல் டிெ டிை தன்மையினே திரு திருக்கொண்டை திருப்பதி து துஞ்சாச் தும் துய்வாய் துன்ப துன்பம் துனே நன்று நாம் நிகழும் நூல் நெறிபற்றி பக்கம் பயன் பயனேக் பல்வி பல பாக்க பாணி பால் பாவிக் கன்று பிறர் பின் பின்னகங் புகழ்த்துனே புகும் புத்தார் பூக்கள் பெரிய பெற்ரும் பெற்ற பொது பொதுவிதி பொருள் பொருளின் போன்ற மக்கள் மலர் மலைபடு மிகவும் முடிபு முதற் முயலல்வேண்டும் யார் யாவும் யாவுள யே வந்தனர் வருகல் வரும் வள்ளை வறுமை விதி விதிகள் வெகுளியை வேண்டும்

Bibliographic information