தமிழ்ப் பொழில் (16/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1941

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அது ஆசான் ஆம் ஆரியப் இக் இச் இத்தகைய இது இப் இம் இல்லை இலக்கிய இவ் வாசிரியர் இவர் இன்றியமையாமை இனிக் உண்டு உண்மை உலக எம் எற்பாடு என் என்பதன் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என்னும் கட்டுரை என எனக் எனப் ஒப்பியன் ஒர் ஒரு ஒருவன் ஒலி கல்வெட்டு கல்வெட்டுக் கலை கலைகள் கள் களில் களும் காலத்தில் காளிங்கராயன் கி கும் குரிமை குறிஞ்சி குறித்துப் குறை கூடிய கூறினர் கூறு கூறுகிறது கொண்டு சக்கரவர்த்தி சங்கத் சாதி சி சில்லா சில சிறந்த சுவாமி சுவாமி விபுலாநந்தர் செய் செய்தி சென்னை சொல் சொற்கள் சோழ தக்க தமிழ் மக்கள் தமிழில் தலைவர் தாய தமிழ்ச் திசை திரு திறனில் தெலுங்கு தென்பதும் தென்பதையும் தோன்றும் நம்மவர் நன்கு நாம் நாராயணசாமி நான் நூல் நெய்தல் பக் பக்கம் படிக்கத் பண் பண்ணும் பயன் பல்கலைக் கழகப் பல பழநி பாட பாடசாலை பாடலே பி பிள்ளை அவர்கள் பிற பெயர் பெரும் பேச்சு பேராசிரியர் மதுரை மருதம் மலர் மறந்து மாலைக் முதல் முதலிய முதலியார் முதற் முதற்கண் முதன் மும் முறை மென மெனவும் மொழி நூற் யாகும் யாவரும் யாழ் யாழின் யான் ராகம் லுள்ள வரை வில்லை வேண்டிய வேண்டு வேண்டும் வேறு வையாபுரிப்

Bibliographic information