தமிழ்ப் பொழில் (16/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1941

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அது அம்பலம் அவர் அவன் அறிவு ஆசிரியர் ஆண்டு ஆர் ஆராய்ச்சி இக் இதன்ை இது இந்து இப் இரண்டாம் இரு இவ் இவ் வாழ்த்துப் இவ் விரு இவர் இவன் இனி எண் எழுதி என்பது என்பர் என்னும் என எனக் எனத் எனப் எஸ் ஒட்டக் கூத்த ஒப்பு வேற்றுமைக் ஒரு ஒருங்கு ஒளி கருணுகான் கல்யாணி கவிச் காட்சி காம்போதி காரண காரணம் காலத்தில் கான் கி கிடைக்கும் கின்றது குரிய குறிஞ்சி கூத்தன் கையும் கொல்லி கொள்கை கோபால சமய சாதாரி சாவேரி சில சிலர் செட்டியார் செய்து செவ்வழி சென்று சைதன்னியர் சைவ சோமசுந்தரம் சோழ தக்கயாகப் பாணி தக்கேசி தமிழ் தன் திராவிடர் திரு திறன் துணி நடுத்தரை நம் நம்மவர் நன்கு நாங்கூழ் நாட்டு நூல்கள் நேர்திறம் பகுதி பஞ்சமம் பட்டம் படுமலை பண் பயிர் பரியாயப் பல்லவர் பல பாக்கழி பாடை பார்க்க பிங் பிராகுவியர் பிள்ளை பின் புதல்வன் புளிக்கச் பெயர் மதுவாக்குங் தன்மை மருத மு முகாரி முதல் முப்படைப் முல்லை முறை முறையால் முன் மூன்று மெய்கண்ட மென்பது மென மொழி யாகிய யாகும் யாம் யாழ் யாழ்த் யென ராவர் லுள்ள வகை வங்க வஞ்சி வடமொழி வடமொழிப் வண்டையன் வந்த வருமாறு வழி வாயு வில்லை விளக்கும் வேங்கட பட்டர் வைணவம் வைன்

Bibliographic information