தமிழ்ப் பொழில் (27/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அங்கு அதன் அந்த அம் அமைதி அவ் அவர் அவர்கள் அவரது அவன் அறிவியல் அறுப்பு ஆகையால் ஆண்டுகளுக்கு இடம் இத் இது இப் இரு இவ் இவரது இனிதே உடல் உடனே உண்டாகி உண்மை என் என்பதும் என்ற என்று என்றும் என்னிடம் என்னே என எனக் எனவே ஒரு ஒருவர் ஒரே ஒவ்வொரு கண் பார்வை கண்ணில் கண்ணில் பார்வை கண்ணே கலம் கவி கழுத்து கள் காதல் கும் குரிய கூட கூறி கூறிய கொட்டை கொண்டு கொள்ள சாமி சில சிறந்த செய்யும் சென்று சொல் சொன்ன த் தஞ்சாவூர் தஞ்சைக்கு தம் தமிழ் தமிழ்ச் தன் தான் தி திங்கள் திரு து தென்றும் நக்கண்ணேயார் நாள் நான் நீர் நூல் நெற்றியில் பணம் பல பழம் பற்றி பாட்டு பார்த்து பித்த காசம் பிள்ளே பிறகு பின் பின்னர் புண் பெண் பெயர் பெரிதும் பெரு பெருங் பொருள் போல் போன்ற ம் மணி மயிர் மருத்துவம் மருத்துவம் செய்து மருந்து மறைக்காமல் மன மனத்தின் மனம் மிக்க மிக மில்லை முதலிய முறையில் முன் மெயில் யுடைய யெல்லாம் ல் வட்டத் வந்த வந்து வலி வாழ்வு விட்டது விட்டார் விடை விளக்கும் வேண்டு மென்றும் வேண்டும் வேலை

Bibliographic information