தமிழ்ப் பொழில் (34/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1958

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதாவது அது அந்த அவ்வாறு அவர்கள் அவன் அவைகள் ஆசிரியர் ஆயினும் ஆல்ை இசை இசைக் இசைத்தமிழ் இத்தகைய இதல்ை இந்த இந்திரன் இரண்டாம் இருந்த இலக்கியங்கள் இலக்கியம் இலங்கைக்குச் இலங்கைத் இலங்கையில் இவர் உண்டு உண்மையை உதகபால உபுல்வன் உரி உலகமும் உள்ள எல்லாம் என் என்பதற்கு என்பது என்பர் என்ருல் என்ற என்று என்னும் என எனச் எனவும் ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்றுபட்டு கம்பன் கள் காட்டுகின்றன காலத்தில் காவியம் கி கிளவி குறிஞ்சி சமண சாதி சிங்கள சிங்களவர் சில சிலர் சீயன் சொல் சோழர் தமது தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் தனது தான் திருமால் தெய்வம் தேவுந்தர தொல் தொல்காப்பியர் தோன்றிய நின்று நீ நூல்களில் நெய்தல் பக்கத் தொடர்ச்சி பண்டைய பண்பாடு பல பவுத்த பழய பழைய பற்றிய பாடல்கள் பாரதியார் பி பிறந்தன பிறிது பின் பின்னர் புத்தர் பெயர் பெளத்த பெளத்தமதம் பொருள் பொருளில் ம் மக்கள் மக்களின் மட்டும் மணிமேகலை மத மதச் மருதம் மிகப் முடியாது முதல் முதலிய முருகன் முறையில் மூன்ரும் ர் ரு லும் வருணன் என்னும் வருணன் மேய பெருமணல் வருணன் வணக்கம் வருணன் வழிபாடு வருணனைப் வழக்கு வாழும் விரும்புகின்ருய் விளக்கம் வேண்டினை வேண்டும் வேத வேற்றுமை வேறு வைணவ ள் ன்

Bibliographic information