தமிழ்ப் பொழில் (8/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகரும் அகன அங் அது அவ்வாறு அவர்கள் அவன் அவனே அறிவு அறிவுடைமை அறிவுடையோர் அனுப்பப்பெறும் உறுப்பினரும் ஆகிய ஆங்கிலத்திலும் ஆசிரியர் ஆற்றல் ஆன்மா இக் கல்வி இது இவ்வின் இன்ப இன்பத்தின் இன்பம் இன்பமும் இனி இனிப் உயர் உயர்வு உலகியல் எழுதிய என் என்பது என்பதும் என்பர் என்ற என்று என்றும் என்னிடம் என எனக் எனக் கூறும் எனவும் ஒரு ஒருகாலேக் ஒருங்கே கடவுள் கண் கண்கூடு கண்டு கணிகமாய் கமது கருத்து கருத்துக்களை கருத்தும் கருதியே கருவி கல்வி களில் களிலும் கற்றுக் கன் காட்சி காட்டின் காடுகள் காணப் காம் கானும் கிலேயை கின்று குதை குறள் கூடும் கூறினர் கெடிது கொள்கை கோடல் சர்க்கரை சர்க்கரையைக் சித்தி சில சிவ சிறக்க சிறந்த சிறிது சுவை சூ செவ்வனே ஞானம் தமது தமிழ் தமிழ்ப் தமிழ்மொழி தமிழர்மகாகாடு தற்கு தனது உண்மை தாம் திரு து துறையூர் துன்பம் தெரிந்து தொழிற்படு நமது நாகரிக நாகரிகத்தின் நாகரிகம் நாம் நீங்கி பல பாது பாம் புலமை பெற்ற பொருள் பொருளின் போதும் மக்கள் மக்களின் மகாநாடு மலர் மனம் மாகியவற்ருல் மிக்க மிக மிகவும் முடிபு முதல் முதலிய முயற்சி மூதறிஞர்கள் மூன்று மெய்யறிவைப் ராம் லுங் வடமொழி வருகின்றன வழி வளர்ச்சி வாய் விளங்குகின்றது விளங்கும் வினே வும் வேண்டும்

Bibliographic information