தமிழ்ப் பொழில் (9/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1933

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அங்கே அடியார்க்கு அடைக் அணுக்கக் அல்லவா அவர் அவர்கள் அவள் அவளது அவன் அழகிய அளவை நூல் ஆகவே ஆகிய ஆராய்ச்சி ஆரியக் ஆலயத்தில் ஆளுல் இங்கனம் இங்கு இது இதோ இப்பொழுது இயல்பைக் இயற்கை இரண்டு இலக்கண இவண் இன்று இனி உடனுறை எல்லாம் என் என்பதற்கு என்பதும் என்பவன் என்ற என்று என்றே என்ன என்னும் என்னே என எனப்பெயர் ஐய ஒர் ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியின் ஒரு பெரிய ஒருநாள் கண் கண்ட கண்டிருக்கிறது கண்ணகி கண்பர் கணித கபிலர் கம் கமது கருக்க கல் கல்லார் கலே கன் காட்சி காட்டிலும் என்னிடத்தில் காட்டின் காடா காதல் காம் கான் கானன் கின் கின்று கினது கூக்கவில் கூத்து என்பது கூற கூறி கூறிய கொண்ட கோக்கம் கோயில் சரியோ சித்தனே சில சுக்கார் சுங்தார் செவ்வழி சென்று சொற்கள் சோழர்கள் தமது தமிழ் தன் தன்மை தனது தாய தால் தாவின் தான் திரு நாட்டில் நாடக நாள் நீக்குகிறதென நீங்கள் நூல்கள் பல பி பின் பின்பு பு பெயர் பெறுகின்றது பேகன் பொருள் பொருளின் பொன் போது போலும் மக்கள் மயில் மழை மறு மனேவியின் மாத்திரம் மிக்க காகலேயுடையோம் முடிபுகளே முறைகளின் மேலும் யான் யுேம் வந்து வருக வரும் வருவாய் வள்ளல் வாழி விரைவில் வேண்டி வைக்

Bibliographic information