தமிழ்ப் பொழில் (10/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1934

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அதன் உடைமைப் பொருள் அது அதுவென் அப்பண்புடைத்தோ அப்போது அம் அவர் அவர்கள் அவரும் அவன் அன்மொழிக் அன்றி ஆகலின் ஆயின் ஆராய்வாம் ஆழி இஃது இடங்களில் இரும் இல்லையென்பதும் இலக்கண இலவம் இவ்வாறு இனி உருப்பு உழவின் நலமும் வாணிகத்தின் எங்கள் எண் எல்லா மக்களும் எல்லாப் எழுவாய் எழுவாயின் என் மாமன் என்பது என்பது விதி என்பதை தெளிவாக என்பதையும் என்புழி என்ருர் என்ற என்று என்றும் என்னும் என எனக் எனப் எனவும் ஒரு கங்கை கங்கையையுடையான் கண்ணன் கம் கம்பியாரூசர் கயத்துகள் கன் காட்டாக்கங்கள் காட்டி காய் காலக் கான் கான்முகலும் கிறக்கவன் கின் குறித்தார் கூறப்படுகிறது கூறினுள் கூறும் கொண்டு கொத்தன் கொல் கொற்றக்கை சில சிலர் சிவக்க சிவபெரு சிவபெருமான் சிறப் சீதை செய்து செய்யும் செல்லுதல் சென்று தம்முள் தமிழகத்தின் உழவின் நலமும் தன் தன்மை திரு திருக்கடவூர் திருநாவலூரும் திருமால் திருவஞ்சைக்களம் திருவாஞ்சியம் திருவாரூர் துண்ணறிவுடையோர் துனே தொகை தொல் நோக்கின் பதமும் பதிகத்தில் பயிலினர் பல பற்றியும் பால் பிரமன் பிராணிகள் பின்னர் பு:சமூன்றும் புகழினுல் புலவர் பொருட்களையும் பொருள் மக்கள் மகன் முறைப் பெயர்ப் மலர் மலை மனிதர் மனைவி முடிப்பது கங்கை முயக்கம் முருக முறைப்பெயர் யான் வகுப்பைச் வசனங்களைக் வட்டத்தின் வரையறையை வருக வருமாறு வேண்டும் வேற்றுமை வேற்றுமைப் பொருட் வேறு

About the author (1934)

Nothing provided

Bibliographic information