தமிழ்ப் பொழில் (14/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1938

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Common terms and phrases

அடிகள் அதிகாரி அது அமைத்து அரசன் அரசியலார் அரசு அல்லது அவ் அவசியம் அவர் அவர்கள் அவன் மகன் அவை அறிவு ஆகவும் ஆகவே ஆகிய ஆங்கிரப் ஆசிரியர் ஆண்டில் ஆனல் இக் இசை இடங்களிலும் இத்தகைய இதன் இதனே இது இரண்டாம் இவன் இவனது உண்மை உரிமை உழைப்பின் உள்ள உள்ளது என் என்க என்பது பாட்டின் பொருள் என்பதும் என்ற என்றல் என்று என்னும் என எனின் ஏற்கப்பெற்றன ஒரு ஒருமைக்-கல்வி ஒவ்வொரு ஒன்று கண் கண்ணகி கம்பி கருத்து கல் கல்லூரி கல்வி கல்விமான்கள் கல்வியில் கலைக் கழகத்தின் களே காக்கைக் காஞ்சி காஞ்சில் காடு காலம் கியதி கிருக்கின்றது கின்றது குறவர் கொண்டருளிய கொண்டு கொள்கை கோடை கோயில் கோயில்கள் கோயில்களின் சங்கத்தின் சாசனம் சிலர் சிறிது சுந்த செய்து செல்வி சொற்கள் தமிழ் தமிழ் வித்துவான் தமிழ்ச் தமிழகராதி தன் திரு திருவிளையாடல் து தும் தெரிகின்றது தேரும் நம்பி நமது நாடு நீர் பத்து பயிலும் பல் பல்கலைக் பல பாடியது பாருங்கள் பாலும் பி பின்பு புலவர் புலியூர் பெண்கள் கல்லூரிகளிற் பெரும் பெற்றது பொறுப் மல் மிகவும் முடி முடிவு முதலாம் முதலிய முறையில் மூன்று மேலே யார் வரலாற்றினே வருகின்றது வரும் வருமாறு வள்ளுவன் வித்து விளங்குகின்றது வே வேறு ால்

Bibliographic information