தமிழ்ப் பொழில் (34/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1958

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அது அந்த அந்தப் அப்போது அரிசி அவர் அறிஞர் அறிந்தார் அறிவும் அன்பும் ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில ஆங்கிலம் ஆட்சி ஆட்சித் ஆண்டில் ஆண்டு ஆராய்ச்சி இங்கு இதன் இந்த இந்தக் இந்திய இந்தியாவின் இரண்டு இலக் இலக்கண இவர் இவருடைய உண்மை உள்ளம் எண்ணங்களெல்லாம் எல்லா எல்லாம் எவ்வளவு எவ்வாறு எழுதி என் என்பதை என்பவர் என்ற என்று என்னும் என எனக் ஒரு ஒரே ஒன்று ஓய்வு கட்டுரைகள் கண்டார் கல்லூரியில் கல்வி கல்வியின் கல்வியைப் களும் கால் கால்டுவெல் காலத்தில் காலம் கிறிஸ்தவ கூலி கேம்பிரிட்ஜ் கோயில் சமய சமயத் சில சிறந்த சிறு செய்து சென்னை சென்னை மாநிலக் சென்னைப் சென்னையில் தங்கள் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியின் தமிழ்ப் தமிழில் தலைவர் தன் தார் தான் திராவிட திருநெல்வேலி திருவாங்கூர் துணையாக தெலுங்கு தென் தோன்றிய நன்கு நாட்டு நாடு நாம் நாள் நான் நிலையம் நின்று நூருண்டுகளுக்கு நூல் நூற்ருண்டின் பண்பாடு பண்பு பணி பம்பாய் பயின்ற பரந்த பல்கலைக் பல பல அரிய பழம் பள்ளிக்கூடங்களிலும் பிரிட்டிஷ் பிள்ளை பின்னர் பெரிதும் பெரும் பெற்ற பெற்றது பொருள் ம் மக்கள் மிகவும் முதல் முதலிய முறை முறையில் முன்னர் மேலும் மொழி மொழிகளின் மொழிகளும் மொழிநூல் மொழிப் வந்த வரலாற்று வரலாறு வியந்து வெளியிட்டார் வேலை

Bibliographic information