தமிழ்ப் பொழில் (34/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1958

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃறிணைப் அகப்பொருள் அதன் அது அவர் அவர்கள் அறம் அன்பு ஆண்மை திரிந்த இசை இசைக்கு இடங்களில் இத்தகைய இதல்ை இது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இரவிற்குப் பெயர் இரவு இல்லை இவ்வாறு இவ்வுலக இவை இன்புற்று உண்டு உயர்திணைப் உருவகம் உழை உள்ள எம் எல்லி என் என் மகள் என்பது என்பதும் என்ற பெயர் என்று என்று சிலர் என்ன என்னும் என்னும் பொருள் என எனக் எனவும் எனவே ஒரு கடவுளரை கண் கருத்து கள் காண்க காணலாம் காவல் கி குரல் குரலாய குரலே குறிக்கோளாகக் குறுந்தொகை கூடிய கூற கூறுகின்ருர் கேட்கின்றனர் கைக்கிளை சரிசகிசா சா சிற்றம்பலம் சிறந்த சிறிதும் சுத்தமத்யமம் தசரதன் தட்சிணமேரு என்ற தமிழ் மக்கள் தலைவன் தலைவனின் தலைவி தற்கால தன் தன்மை திரு துத்தம் தெய் தெய்வ தெய்வங்களை தெய்வத்தை தெய்வம் தொடக்க தோழி நல்ல நூல்கள் நூல்களிலே நோய் பசி பண்டைத் தமிழ் பண்டைய பண்ணின் பல பலி பழந்தமிழர் பன்மை பாட்டு பாடல் பாடல்கள் பாலை பி பின் பீடிகை புலவர் பெண்மை சுட்டிய பெயர்நிலை பெயர்நிலைக்கிளவி பேடி என்னும் மழை மிக மிகுதியாகக் முதலாகக் முருகனை முறையிலும் முன் முன்னே மேலே யானை யுணர்த்தும் ரீ வடமொழி வரம் வழி வழிபடு தெய்வம் வழிபாடு வாழவேண்டும் விமானம் விளக்கம் விளரி வினையே வேண்டும் வேறு வைத்துப்

Bibliographic information