தமிழ்ப் பொழில் (10/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1935

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அதன் அது அதுவென் அமுது அரசர் அல்லது அவர் அவற்றின் அவன் அவை அறிவு அன்பு அன்மொழிப் அன்மொழிப் பொருளால் அன்றியும் ஆக்கை ஆகவே ஆசிரியர் ஆட்சிபுரிக்க ஆயின் ஆராய்ச்சி ஆராய்ந்து இங்கனம் இது இம்மதம் இயற்பெயர் இவ்விரு இவர் இவர்கள் இவற்ருல் இன்ன இன்ன இனி உடன்பாட்டுப் பொதுவாகும் உரையாசிரியர் உள் எங்கள் எழுவாய் எழுவாயும் என் என்பது என்பதும் என்பன என்புழி என்ற என்று என்றே என்ன என்னும் என எனக் எனக்கு எனது எனப் ஒட்டக் ஒடுங்கின ஒர் ஒரு ஒரு பொருளைச் ஒருவகுப்பென் ஒருவர் ஒன்று கங்கை கங்தை கண்ணஞ் கம் கலம்பகம் கன் காஞ்சிமா காண்க காணப் காணப்படும் காவிரி குறிக்கும் கொற்றன் கோட்டான்கள் சக்கன் சாக்கங்கை சாக்கத்தையார் சில சிலர் செய்யுள் சென்று சொல் சோழ தந்தை தமிழ் தனது தும் தொகுதியாக தொகைகள் தொடர்பே நீ நூலார் பண்புகள் பயனில் பயிர் பயிர்தால் பல்லவ பல பழைய பறவை பின்னர் புணர்த்தல் புணரும் புலவர் பெயர் பெயராகிய பொது பொருள் பொன் மக்கள் மகளுர் மகன் மதம் மலரிவருங் மனிதன் மனேவி முதல் முதலிய முதியவர் முந்தை முறைப் முறைவரின் மொழி யாங்கள் யான் யும் யென்பது லால் வக்கான் வகுப்பு வரும் வழக்கை வழியில் வாக்கு விகுதி விசர் விடுகு விடேல் விரி விரியாது வேண்டவே வேண்டும் வேற்றுமை வேற்றுமைப் வேறு

Bibliographic information