தமிழ்ப் பொழில் (17/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1941

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக் அது அர அரசன் அரசியல் அல்லது அவ் அவர் அவர்கள் அவை அளவு அறிந்து அறிவு ஆராய்ச்சி இக் இசை இடையன் இந்திய இப்படி இருக் இவ் இவை இன்று உண்டு உணவு உயிர் உரை உள என் என்பதே என்ருர் என்று என்னும் என எனக் எனப் ஒரு ஒன்று கண் கருவி கல்வி கல்விச் கழகம் கள் களும் காண்கின்ருேம் கால கிறது கூழ் கொண்டு கொள்ளு சாமி சி சில சிறந்த சிறிது செட்டியார் செய்ய சென்று சைவ சொல் சொற் சோற்றுச் டி தக்க தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ப் தாய் மொழி தான் தி திரு திருக்குறளின் தில் தேசிகர் தொழில் தோற்றுகிறது நம் நமது நாடு நாள் நீர் நூல் நூல்கள் நோக்கி படும் பண் பண்டைத் தமிழர் பருவ மழை பல பாடு பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பாணன் பால் பி பிள்ளை புலவர் பெண்பால் பெரியார் பொது பொருள் பொழிற்ருெண்டர் கருத்துரைகள் போலும் மக்கள் மகா மறைந்து மன்னர் மாணவர் மு முதல் முதலிய முறை முறையில் யாகும் யாம் யாவரும் யான் யும் ல் லாம் லே வகையீடு வர விஞ்ஞான வித்துவான் வில் வீணை வீரர் வே வேண்டு வேண்டும் வேற்று Engineering Industries

Bibliographic information