தமிழ்ப் பொழில் (34/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1958

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃறிணைப் பெயர்கள் அதனை அவை அறிந்த அறுத்து அன்னை ஆகவே ஆசிரியர் ஆதலால் ஆயிற்று ஆழ்வார்கள் இதன் இதனைச் சேர்த்து இந்த இராசராசசோழன் இவள் இளி இன்னதென உயர்திணை உயிர் உரையாசிரியரும் உழை உன் எத்துணையோ எவ்வாறு என் என்பது என்பதும் என்பதை அறிதல் வேண்டும் என்ற என்று என்னும் என எனத் எனப் எனலாம் எனவும் எனவே ஏற்பட்டது ஒரு ஒன்று ஒன்றேதான் என்பதை கட்டுரையாளர் கருங்கற் கருத்தாக்களின் கலந்து கா காணப்படுகின்றது காணலாம் காதல் காரணம் காலத்தில் கி குரல் குறித்தது கூேடித்திரத் கொண்டு முடியும் சில சிற்சில சிறிய சுட்டா சுருதிகள் செய்து சொல் சோமாஸ்கந்தர் சோழ டு தங்கள் தஞ்சைத் தட்சிணமேருவிடங்கர் தம் தமிழ் தன் தாம் தான் திணைச் தியாகராசப் துத்தம் தெய்வங்களை தொடரும் நடராச நடராசப்பெருமான் நல்ல நன்கு நாகரிகம் நாயன்மார்கள் நாளடைவில் நின்று நோக்கினல் நோய் நோய்க்கு பக்கத் தொடர்ச்சி பண்டைய பண்டைய இசைத்தமிழில் பல பலியை பால் பி பிற புகழ்ந்து புலால் பூசை பெயர்கள் பெயர்கள் போல பெயர்களும் பெயரளவாக பெருமான் பேடிமார் பொருள் போலவே மக்கள் மருங்கில் பால் மிகவும் முதல் முதலிய மூன்று முதலில் முதற் முருகன் முருகனுக்கு முறை முறைகளே யாழ் வணங்கி வந்த வந்தனர் வழக்கம் விரும்பும் விளக்கம் விளங்கும் விளரி வினே வினை வினைகளைக்கொண்டு வேண்டும் வேருெரு வேருேர் ஷட்ஜம் Tamil Heritage

Bibliographic information