தமிழ்ப் பொழில் (14/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1938

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Common terms and phrases

அகல அடி அம்பலகான் அரசர்குளம் அவர் அவர்கள் அவை அழகிய அன்ருே ஆகிய இக் இக்க இக்ககைய இங்கனங் இச் இது இதுபோது இப்பிறப்பில் இராச இராசாசன் இலக்கண இவை இற்றைகாளில் இறைவன் இன் இனி உடையாத் உரிமைகளும் உள்ள உறை எண்ணுகின்றனர் எல்லாம் எளியநடையில் என் என்பது என்ற என்று என்னும் என ஏற்ற ஒர் ஒரு க் கங்கையே கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் கடவுள் கம் கல்வியிலும் கல்வெட்டுகள் கவி கவிஞர் கவிதை களால் களில் களும் களே கன் காட்டின் காடாவயல் காம் காலத்தில் கான் கிருபம் க கில் கிழக்கு குப் கூறப் கொடுத்த கொண்ட கோயில் கோவை சசிவர்ண சமய சர்க்கரைக் கவிராஜ சாதி சிக்கர் சிங்கம் சிவகெங்கை சிறப்புரை சுமார் சுவி செய்து செய்யப்பட்டு சென்று சோழர் தமது தமிழ் தனது து தெரிகிறது தேவர் தொண்டமான் தோறும் நன்கு நாட்டுமொழிகளில் நீர் நூல்கள் பயன் பரிசாக பல பா பாடியது பாத்த பிரகாரத்தில் பிரசங்கம் பிள்ளை பிறப்புக்களை பிறவி புதுக்கோட்டை புலவர் பெயர் பெரிய பெருஞ் செல்வர்களும் பெருமாள் பிள்ளை பொருள் பொழிப்புரை மக்கள் மருதன்குடி மற்றும் மாறி மிக்க மீது மு முகல் முதல் முதலிய முழம் முன் மேற்கு யாவரும் ராசன் லுள்ள வடக்கு வண்ணம் வாக்கி வாசம் வாய்க்க விடி விஜய வெற்றி வேண்டும்

Bibliographic information