தமிழ்ப் பொழில் (41/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1966

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அடி அடுப்பில் அதனை அதனைச் அது அம்மா அவ்வளவு அவர் அவள் அவன் அவனுடைய அழு அறங்கள் அறத்தின் அறத்தை அறம் அறிஞர் அறிந்து அன்பு ஆங்கிலங் ஆனல் இசை இடத்தில் இருக்கும் இல்லை இலக்கண இலக்கண நூலார் இலக்கியத்தில் இவ்வாறு இனி உடம்படுமெய் உயிர் உயிர்கள் உயிரும் உயிரைக் எல்லாம் எல்லீரும் என் என்பது என்பர் என்ற என்று என்றே என்ன என்னும் என எனக் எனவே ஏன் ஒரு கண் கண்ணகி கம்பன் கற்க கற்பிக்க காணப்படுகின்றன கார்த்திகேயர் காலத்தில் கின் கு குணம் குணமும் குமணன் குற்றம் குற்றமும் கூடுமோ கூறுகிருேம் கூறும் கொடுத்து கொண்ட சங்கம் சில சீதை செய்த செய்ய சொல் சோறு தமிழ் தமிழ்ப் தமிழின் தன் தன்மை தாம் தான் தானே திருவள்ளுவர் து தொல்காப்பியர் நம் நமக்கு நன்மை நான் நான்கும் நிலா நிற்கும் நிற்றல் நின்று நீ நீஇர் நீயிர் நீர் பல பழி பி பிறர் பின் புல புலவர் புலி பெண்மை பெயர் பெரிய பொருள் பொருளைச் போல மட்டும் மனத்தை மனம் மனைவி மாகறல் மாலை மு முதல் முதற் முன்னிலை முன்னிலைப் மூன்று மெய் மொழி மொழிநூல் மொழியே ருக ருர் வந்து வரினும் வரும் வாழி வாள் விளங்கும் வும் வேண்டும் ன்

Bibliographic information