தமிழ்ப் பொழில் (44/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1970

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அக் அகம் அதனை அந் அவளது அறியப்படும் அன்னை ஆளும் இக் இப் இரண்டு இல்லறம் இலக்கியங்களில் ஈண்டு ஈறு உம் உலக உள்ள ஊர்ந்த ஆன் ஈற்று எச்சப் பொருண்மையை எம் என் என்ற என்றது போன்ற என்று என்னும் வாய்பாட்டு என ஏன் ஒரு ஒல்லையூர் ஒன்றிப் கண் கண் தோன்றி கண்ட கபிலர் கயம் போல கருத்தில் கலந்து கலித்தொகை கள் காட்டி காண காதல் காதலின்பப் காதலை காமம் குமரியர் குறுந்தொகை கூந்தலில் கொண்டு கொள்ள சங்கப் சான்ற சிலுவை சிலுவையினை சிறந்தது செய்து செய்ம்மே செய்யும் என்னும் சென்மோ சொல் சொற்கள் தம் தமிழ் தலை தலைமகன் தலையில் தலைவன் தலைவனது தலைவி தலைவிக்கு தலைவியரது தலைவியின் தலைவியும் தன் தன்னை திரு திறம் துணை தெய்வ தொடர்பு தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முன்னரே தோழி நகைக் கூட்டஞ் செய்தான் நால்வர் நிலை நிலையை நிறைந்த நீ நீர் நீரொடு நெஞ்சத்தை நெய்தல் பகர வகரங்கள் ஊர்ந்த பதிற்றுப்பத்து பல பழந்தமிழ் மகளிர் பாணன் புற பூங் பூத்த பெண் பெருக பொருண்மையை உணர்த்தி நிற்கின்றன பொருள் மக்கள் மகளிர் மர் மலர் மலரணிந்த கூந்தல் மலையாள மற்றும் மார் மான் முன்னிலை மொழிமோ யாவரும் வகரங்கள் ஊர்ந்த ஆன் வந்து வழி வன் வாழ்க விட்டு வினை வினையடி வைத்த வைத்தார்

Bibliographic information