தமிழ்ப் பொழில் (6/11&12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1931

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அகம் அஞ்சி அதன் அம் அவர் அவர்கள் அவன் அன்றியும் அன்ன அன்னி ஆஅய் எயினன் ஆக ஆகிய ஆசிரியர் இக் இங்கனம் இடக்கை இடது இரண்டு இராச இரு இவ் இவ்வாறு இவர் இவன் இவனது இழையணி இனி உண்டு உள்ளன ஊர் எடுத்துக் எவ்வி எழினி என் என்பது என்பதும் என்பான் என்ற என்று என்னும் என எனப் எனவும் எனவே ஐந்து ஒரு ஒருவன் கண் கம் கயிறு கல்வெட்டுகள் கள்ளி கன் கன்ன கன்னன் காக்கும் காம் காவல் கான் கின்று கு கூறினர் கேர் கேரள கை கைகளை கொண்டு கோசர் சில செய் செய்து செவி சென்று சொல் சொல்லப்பட்ட சோ சோழ சோழனது தமிழ் தி திதியன் திருநெல்வேலி து தொகை நீட்டி படை படையெடுத்துச் பதிற்றுப்பத்து பயிற்சி பரணர் பராக்கிரம பாண்டியன் பல பலர் பவுண்டு பாடிய பாண்டி பாண்டியன் பி பின் பின்னர் புதல்வன் புறம் புன்னே பெரும் பெற்ற பொருள் போரில் மகளிர் மதுரை மல்லாந்து மலே மழை மிக்க மிக மிகுதிலி முதல் முதலிய முதற் முயல் முழுமுதல் முறை முன் முன்போல் மூக்கு மேலும் யானே யென்னும் ரூ ல் வரும் வலக்கை வலது வள்ளல்களுள் வளி வாய் வாய்வாள் வாள் விரிக்க

Bibliographic information