மின்தமிழ்மேடை - 22

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 15, 2020 - Literary Collections - 197 pages
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Common terms and phrases

அச்சம் அதன் அது அந்த அரசியல் அரசு அரிசி அருங்கொட்சியகங்கள் அல்ைது அவசியம் அவர் அவர்கள் அவர்களின் அவள் அளவில் அறக்கட்டளை அறிவியல் ஆகிய ஆகும் ஆட்சி ஆண்டு ஆண்டுகள் ஆம் ஆய்வு ஆனால் ஆனொல் இங்கு இடங்களில் இடம் இதன் இது இந்த இந்திய இம்மரம் இரு இருக்கும் இருந்து இல் இல்லை இவர் இவரது இன்று இன்றைய உண்டு உயிர் உள்ள உள்ளது உள்ளன எழுத்து எழுதிய என் என்கிற என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என எனும் ஒரு ஓர் கல்வி காலத்தில் காலம் குறித்து கூட கொை கொைத்தில் சங்க சமூக சில சிறு புன் சிை சூழல் செய்து சேதுபதி சொல் தங்கள் தமிழ் மக்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள தமிழ்ப் தமிழக தமிழகத்தில் தமிழில் தரும் தவண்டும் தன் தனது தான் திரு தூத்துக்குடி தொல்காப்பியர் தொல்லியல் தொழில் தொன்ற நம் நன்றி நாம் நான் நிலை நிலையில் நூல் பகொண்டு படம் பண் பதொல்ைியல் பரிய பல்வேறு பல பற்றிய பாடல் பின் பெண் பெண்கள் பெயர் பெரும் பேராசிரியர் பொருள் போது போன்ற மட்டுமே மற்றும் மாலை மிக முதல் முலனவர் முன் முனைவர் மூன்று ல்தவறு வகையில் வந்த வந்து வரலாறு வரும் வரை வலகயில் வலர வழங்கும் வழி வேண்டும் வேறு

Bibliographic information