தமிழ்ப் பொழில் (14/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1938

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Common terms and phrases

அக்காலத்தில் அகன அட் அணுக்கன் அதற்கு அது அபயருசி அம் அயல் அரசியல் அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அவை அழியுகர் புறக்கொடை ஆகிய ஆகியும் ஆகும் ஆடவல்லான் இக்கோயில் இடுக்கண் இந்தக் இப்புலவர் இப்பெரிய இரண்டு இராச இராச ராசன் இராமசாமி இலக்கணக் உடைய உணவு உயிர் வாழாக உருவங்களும் உள் எ-அசை எதிர் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்றும் என்ன என்னும் மூன்று என எனவும் ஐயன் ஒரு ஒன்று கங்கை கஞ்சை கண்ணுல் கம் கல்வி கல்விக் கல்விமுறை கலே களுக்கு களும் கன் காங்களாகவே காவலன் கான் கான கிகழ் கிரு கிருவாசல் கின்றன கும் குறிப்புரை கூறல் கையாளத் தக்கதன்று கொண்டு கோக்கி கோடகுடி கோயில் சர்க்கரைப் சில சீர் செய்தனர் செய்து சென்று சேதுகாவலர் சேதுபதி தம் தமிழ் தன் தனது திரு திருப்பணி தில் தெற்கு தேவர் தேவை தொடங்கி தொழில் தொழிலேயே நாள் நூல்களிலும் பல பற்றியே பாண்டிய பாண்டு பிரயோகவிவேகம் புலமை புலவர் பூரீ பெத் பெயர் பெருமான் பொரு பொருள் பொன் போல போன்ற மண்ணிற் கண்ணுகத்தளவு நோக்கி மற்றும் மறவர் மறவர் சூழ மாணவர்கள் முதலிய முன்னர் முன்னே மெல்ல மேல் மொழி யான் யும் ராமசுவாமி ராமாயணப் ரீ வரும் வலியையும் வளம் வன் வார்தா வாழ்க்கையில் வாழவும் வின் வேடம்

Bibliographic information