தமிழ்ப் பொழில் (44/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1970

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடியார்க்கு நல்லார் அது அந்த அமைதி அவர் அவர்களின் அவற்றுள் அவன் அவை அளவில் அறிஞர் ஆண்ட ஆயினும் இக் இக்கூத்து இது இப்பகுதியில் இலக்கணம் இலக்கிய இலக்கியம் இவ்விரு இவை இவைகளை இன்பம் உணர்வு எடுத்துக் என் என்பது என்பன என்ற என்று என்றே என்னும் என எனக் எனவே எனவே இவர் ஒர் ஒரு ஒலி ஒழுக்கம் கண் கண்டு கலந்து கலித்தொகை கலிப்பாவில் கவிஞர் கள் காதல் காலத்தில் காலம் கி கிடைத்த குறிஞ்சி கூடிய கூத்தாடி கூத்து கூறினர் கூறுவது கை சங்க சித்திரம் சில சிறந்த சுவடிகள் சுவை செய் டு தம் தமிழ் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ்ப் தமிழில் தரும் தன் வரலாறு தனது தனி துடி துறை தொகுதியின் நம் நன்கு நிகழ்ச்சிகளை நிகழும் நிலை நிலைத்து நூல் நூல்கள் நூலாக பகுதியில் பண்பாடு பல பலவும் பற்றிய பாக்கள் பாடல் பார்க்கும் பால் பி பின்னல் புலவர் புறநானூற்றைத் புறநானூறு புறம் பூசை பெயர் பெருகும் பொருள் போல் போன்ற மக்கள் மக்களின் மகன் மலையை மறந்து மனத்திலும் மனிதன் மீண்டும் முடிய முதல் முதலிய முதலில் முதற் முருக முறை மேலும் யானும் வகை வகையில் வரலாற்று நாயகரின் வரலாறும் வரிசை வழங்கி வளர்ந்து வாழ்க்கை வரலாறு வாழ்க்கை வரலாறுகள் விடு வீரர்கள் வேண்டும் ன்

Bibliographic information