தமிழ்ப் பொழில் (23/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1947

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடிகளார் அதன் அது அதை அமைத்து அருட்டிரு அல்லது அவ் அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவை அறிவு அன்பும் ஆகவே ஆருனது ஆற்றல் ஆற்றின் இகைப்புத் இம் இயற்கை இரு இருப்புத் திறவாற்றல் இவர் இவரது இன்று உடல் உடற் பயிற்சி உண்மை உயர்நிலைப் பள்ளி உரம் உராய்வி உராய்வு உரிமை உள்ளத்தில் எழினி எளிய என்பது என்ற என்னும் என எனப் ஒரு கண் கண்டு கதவு கல் கலை கவி கவிதை கிராவண கேடு கொடி கொண்ட கொண்டிருந்தார்கள் என்பது விளங்கும் சரிவு சார வெண்பா சிவ சிறிது சுதந்திர சுவாமிகளின் செங் தமிழ்ச் செல்வி செய்திகள் செய்து செய்யும் சென்னை சொல் தஞ்சை தந்தையர் தம் தமது தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் தரை தன் தாகும் தாய் தாய்மொழி தான் திங்கள் திட்டத்தை திரு திருவாரூர் திருவையாறு து நம் நாடு நாடெனும் நான் நீர் நூல் பகுதிகளே பட்டு பல்கலைப் பல பா பாடல் பாடிய பாப்பா பாரதி பாரதியார் பாரதியாரது பால் பிள்ளை பிறந்த பு புதிய புலமைச் பெரிதும் பெரும் பொருள் பொறுத்த போயின் போல் ம் மக்களது மகிழ்ச்சி முத்தி முதலிய மொழியை யாவும் யின் யும் யொட்டி ரோனது வலிமை வழியே வளர்ச்சி வாழ்க்கை வாழ்வில் வாழ்வு வித்துவான் விதி வீர வெண்பா ள்

Bibliographic information