தமிழ்ப் பொழில் (33/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1957

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்குலம் அடியேனது அதாவது அது அந்த அமைந்துள்ளது அரசர்கள் அரசர்களுக்கு அவர்கள் அழகிய அறிவுரை ஆகவே ஆட்சி ஆதலால் ஆளத்தி ஆனல் இங்கே இசைத்தமிழ் இத்தகைய இதன் இதனை இது இந்த இந்தச் இராஜ இராஜராஜ இராஜேந்திர இல்லை இவ்வாறு இவன் இறைவன் இன்னது இனி உண்டி உண்மையை உழவர்கள் உள்ள எட்டும் எடுத்தல் எத்துணை எதிரிலி எழுவாய் என்பது என்பவன் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப்படும் எனவும் எனவே ஏதேனும் ஐந்து ஒப்பந்தம் ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு பாடலோடு கண் கல்வெட்டு கி கிரந்த கிளை கிளை நீங்கிய கூத்தின் கூத்து கூறினர் கூறும் கொண்டது சம்புவ சம்புவாயர்கள் சில சிறந்த சிறப்புப் பெயராகக் சுலோகம் செங்கற்பட்டு செய்யும் சோழ சோழ சம்புவாயன் சோழர் சோழன் சோழனுடைய தமிழ் தமிழ்ச் தன் தனி தான் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் தொழில் நம் நமது நல்ல நன்கு நாட்டிலே நாம் நான்காமிசை நிகழும் நிலையில் நீ பகுதியில் பண் பண்டைய பண்ணியற்றிறமே பண்ணும் பல பன்றி பாண்டிய பாண்டியன் பி பின்னர் புலவர் பெயர் பொது பொருள் போலும் மக்கள் மழை மா மாணிக்கம் மாவட்டத்தில் மாவட்டம் மிக மிகச் மீண்டும் முகப்பின் முதலாம் முதலிய முறையில் மேலும் யாவும் ராஜன் ல் வட வண்ணங்கள் எழுபத் வந்தனர் வரி வரை வரையில் வள்ளுவர் வாழ்வு விளக்கம் வேண்டும் ன்

Bibliographic information