தமிழ்ப் பொழில் (34/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1959

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடிகள் அத் அதி அந்தணர் அமைய அரசி அவர்கள் அவன் அவை அறம் அறியலாம் அஜந்தா ஆகிய ஆரியர் ஆரியர்கள் இக் இங்கு இசைக்கும் இட்ட இடம் இத்தகைய இம்மன்னன் இருந்தனர் இருப்பார்கள் இல்லை இவ் இவ்வாறு இளங்கோவடிகள் இன்பம் இன்பியல் ஈறுகள் உண்டு உழவுத் தொழில் உள்ள எழுதப்பட்டுள்ள எழுதினர் என்பதற்கு என்பது என்பன என்ற என்று என்றும் என எனப் எனவே ஒரு ஒவ்வொரு ஒவியங்கள் ஒற்றுமை கண்ணகி கம்பன் கள் களும் காட்டுகின்ருர் காண்டம் காப்பி காப்பியம் காலத்தில் கி கின்றது கும் குறை கூடிய கூறும் கொண்டு கோவலன் சமண சமயம் சமணத் சமணர் சாதி சிற்றண்ணல்வாயில் சிறந்த சீமாறன் சீவல்லப சீவல்லபன் சுவை சுவையும் செங்குட்டுவன் செய்யும் சைவ சொற்களும் தமது தமிழ் தமிழகத்தில் தமிழரிடம் தன் தாம் தொல்காப்பியம் தொழில் தொழிலையும் தோன்றிய நாகரிகம் நாம் நிகழும் நிலையில் நிற்கும் பல்லவ பல பாண்டிய பாண்டியன் பி பிரிவு புகார்க் காண்டத்தில் பெயர் பெயர்ச் பெருங்காப்பியம் பெளத்த சமண சமயங்கள் பொருள் பொள்ளெனப் போற்றுதும் ம் மக்கள் மதுரை மதுரை ஆசிரியர் மதுரைக் காண்டத்தில் மயங்கா மயங்கும் மருத மன்னன் மாதவி மிகவும் முதல் முதலிய முயன்றனர் முன்னர் மூன்று யென்பது ருேன்றும் வஞ்சிக் காண்டத்தில் வணிகர் வரும் வாழ்ந்த வாழ்வாராயினர் விளக்கும் வினைச் வீடு வீரச்சுவை வேளாளர் வேற்றுமை வைணவ வைதிக

Bibliographic information